Kryptorchismus

Podstata výzkumu

Identifikovat geny, respektive jejich mutantní varianty, které mají negativní dopad na reprodukci zvířat (způsobují kryptorchismus) a v konečném výsledku vytvořit diagnostický test sloužící k odhalování nositelů defektních genů.

 

Pracoviště

Výzkumná spolupráce probíhá na dvou pracovištích:

* Baker Institute for Animal Health, Cornell University, USA  (vedoucí výzkumu Dr. Vicki Meyers-Wallen) 

* Canine Genetics Group, University of Helsinki, Finsko (vedoucí výzkumu Prof. Hannes Lohi) 

 

Obecné informace

 

1) Kdo je vhodný účastník výzkumu?

Postižený pes (kryptorchid) a jeho blízcí příbuzní (rodiče, sourozenci, jedinci pocházející ze stejného spojení - např. předcházející vrhy po stejných rodičích, atp.) a to jak psi, tak i feny.

 

2) Jaký typ vzorků je potřeba

Existují dvě možnosti, jaké vzorky pro výzkum poskytnout: krev nebo stěr z bukální sliznice (dásně, vnitřek úst). Protože z krve lze získat DNA ve vyšší kvalitě i kvantitě než ze stěrů, jsou krevní vzorky preferovány.

 

3) Proč mám vyplňovat formuláře a přikládat kopii rodokmenu? Nepoškodí to pověst mého psa/ mé feny? Nedojde k zneužití informací?

Formuláře se vyplňují z několika důvodů. Zaprvé, čím více informací poskytnete, tím lépe budou moci vědci váš vzorek využít a zjistit, zda na daný fenomén (v našem případě kryptorchismus) nemá vliv ještě něco dalšího (léčba, úraz, atp.), případně, jestli neexistuje nějaká spojitost mezi zkoumanou chorobou a chorobami dalšími. Zadruhé, přeprava jakýchkoliv biologických materiálů, obzvláště mezi státy, vyžaduje vždy schválení od příslušných orgánů. Je to nutné "zlo" a je tedy třeba to respektovat.

Kopie rodokmenu slouží k potvrzení typu dědičnosti a poskytuje náhled na srovnání mezi různými plemeny (je to obecně platný jev nebo je to jev specifický pro dané plemeno?).

Účast na výzkumu v žádném případě nemůže poškodit pověst vašeho zvířete. Jediní potvrzení přenašeči jsou rodiče postiženého psa, u jeho sourozenců je to, dokud nebude existovat příslušný test, sázka do loterie a pozná se to až v dalších generacích. Nadto se v každém takovém výzkumu vědci zavazují, že vámi poskytnuté informace budou součástí zabezpečené databáze, bude s nimi nakládáno jako s přísně důvěrnými a nebudou poskytovány třetím osobám. Stejně to probíhá i v humánní medicíně při nakládání se vzorky, pacienti jsou označeni anonymními čísly a nikdo nedokáže zjistit, že např. biopsii nádoru poskytla Maruš Vomáčková z Prahy 13.

 

4) Proč mám hradit odběr vzorků a jejich odeslání z vlastní kapsy?

Protože bohužel neexistuje grant, který by na proplácení takových nákladů uvolnil prostředky. Mnoho výzkumných projektů, i v humánní medicíně, je odkázáno na dobrovolné dárce vzorků.  To je také důvod, proč se mnohé výzkumy vlečou léta - protože nemají dostatek vhodných vzorků. Jedním z řešení by bylo, kdyby vznikla spolupráce mezi klubem a výzkumným pracovištěm. Klub by organizoval sběr vzorků vždy za konkrétní období, např. jednou za půl roku a financoval transport na výzkumné pracoviště, zatímco majitelé by hradili pouze poplatek za odběr. Tento přístup, který v zahraničí není tak úplně neobvyklý, protože chovatelé ve světě vědí, že je to v jejich vlastním zájmu, je v naší zemi bohužel utopií a nejen náš klub zdravotní aspekty chovu absolutně nezajímají.

Jiným řešením je domluva několika majitelů, kteří se o náklady na dopravu podělí. V zásadě na to můžete nahlížet jako na jakýsi druh "charity" s tím rozdílem, že máte jistotu, na co vaše vynaložené prostředky skutečně jdou. Navíc, ač se to tak nemusí jevit, týká se to všech majitelů fen i psů s PP, kteří se rozhodli chovat dál. 

 

Jak mám postupovat?

a) Nejdřív si všechno pečlivě naplánujte: s odesláním po odběru byste neměli otálet, aby nedošlo k znehodnocení vzorku kvůli přílišné prodlevě.

b) Předem se připravte: zjistěte si, která společnost vám je ochotná a schopná vzorky přepravit. Určitě by to mělo jít přes FedEX, my jsme kontaktovali společnost GO!, u níž detaily a podmínky právě zjišťujeme. EMS tuto přepravu neposkytuje. 

S kurýrní společností si domluvte předem čas a datum předání zásilky, stejná domluva by měla být i s veterinářem. Nezapomeňte si dopředu předvyplnit všechny exportní formuláře.

 

c) Postup:

- Ve smluvený čas navštivte svého veterináře, který odebere několik mililitrů krve (celkem cca 5ml krve stabilizované EDTA). Doporučuje se, aby pes či fena absolvovali odběr nalačno. Pro vaši představu, cena za odběr činí v Brně u MVDr. Chyby 240,- Kč.

- Veterinář vzorky označí aby nemohlo dojít k jejich záměně: registračním číslem zvířete nebo jeho registračním jménem a vyplní informace o odběru do příslušné kolonky tohoto vámi předvyplněného formuláře (kolonka se nachází na straně 2): English_sample_form_muokattu.doc (172,5 kB)

- Vzorky, které není nutno uchovávat během transportu v chladu zabalíte a spolu s jednou kopií rodokmenu a importním dokumentem  pro Finskou vládu: Tuontilupa_paatos_070709.pdf (8,6 kB) a průvodním listem opatřeným svojí kontaktní adresou): Proforma_Blood_shipment_to_Helsinki.doc (383,5 kB)

- Zásilku předáte kurýrní službě.

- E-mailem informujete výzkumné pracovníky, že je zásilka na cestě.

 

Formuláře - jak na to?

1) Formulář č. 1 - English_sample_form_muokattu.doc (172,5 kB) má dvě strany. V hlavičce první strany vyplníte údaje o jedinci, jehož vzorky zasíláte. Registration number a registration name najdete v PP. 

Dále vyplníte, jestli vaše zvíře  trpí nějakou chorobou a pokud ano, uvedete symptomy a léčbu. Na druhé straně formuláře vyplní veterinář při odběru datum odběru, případnou kontrolu mikročipu a vy svoje kontaktní údaje (kdyby bylo třeba zjistit nějaké další detaily), datum a váš podpis.

 

2) Formulář č. 2: Importní dokument - Tuontilupa_paatos_070709.pdf (8,6 kB) pouze vytisknete a přiložíte k zásilce.

 

3) Formulář č. 3: Průvodní list - Proforma_Blood_shipment_to_Helsinki.doc (383,5 kB) umažete adresu nacházející se na konci listu (pod slovy Sincerely yours) a nahradíte ji svými kontaktními údaji.

 

Kam poslat vzorky?

Vzhledem k tomu, že jsme Evropský stát, je nejlepší obrátit se na výzkumný tým ve Finsku.

 

Canine Genetics Group
Minna Virta / Lohen tutkimusryhmä
Biomedicum, Room B320
P.O. Box 63, Haartmaninkatu 8
FIN-00014 University of Helsinki
FINLAND

 

Kdo mi přepraví vzorky?

Možností máte několik, my jsme kontaktovali firmu GO! (https://www.general-overnight.cz/), která nám vyšla vstříc. Orientační cena přepravy 1kg zásilky do Finska je 1475,- kč bez DPH.

 

 Koho mám kontaktovat po odeslání zásilky nebo v případě nejasností:

Obraťte se na vědeckého asistenta: minna.s.virtaZAVINÁČhelsinki.fi  Slovo ZAVINÁČ nahraďte znakem @

 

 Další informace

* https://www.koirangeenit.fi/english/ (Stránky jsou ve finštině a angličtině)

 

 

 


Jazykový koutek

Slovo měsíce:

SUBARU

Čteníすばる

Kanji: 

Význam: Plejády (název souhvězdí)